Gizlilik Politikamız

DenizBank Bahreyn müşterilerinden, ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak alması gereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğu düşündüğü bilgileri toplamaktadır. 
Toplanan müşteri bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve müşteri istekleri doğrultusunda kullanılması DenizBank Bahreyn olarak bizim temel yaklaşımımızdır.
Müşteri bilgileri DenizBank Bahreyn içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve DenizBank Bahreyn çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri DFHG Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş olup; müşteri bilgileri mevzuatta belirtilen zorunluluk durumları haricinde hiç bir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.
Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının DFHG Güvenlik Politikaları çerçevesinde tesbit edilen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.
Müşteri Bilgileri sadece müşteri talepleri doğrultusunda diğer kurumlarla paylaşılabilir. DenizBank Bahreyn tarafından bilgilendirme yapılması istenmediği durumda DenizBank Bahreyn +973 17 541 137 nolu telefon hattımıza bu talebin iletilmesi yeterli olacaktır.
DFHG Güvenlik Grubu