Hakkımızda

Şubemiz 20.07.2002 tarihinde Bahreyn Merkez Bankası'ndan aldığı 'Off-Shore Bankacılık' lisansı ile 27.09.2002 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 24.04.2007 itibari ile almış olduğu 'Toptan Bankacılık Lisansı' ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Kredi
Hizmetleri
Proje Finansmanı Kredileri, Yatırım Kredileri, İşletme Kredileri.
Mevduat
İşlemleri
Mevduat açma alt limitimiz USD 200.000 ve muadili dövizdir.
TürevForward, Opsiyon, Swap, Futures, Spot Döviz Alım-Satım İşlemleri.
Dış Ticaret
İşlemleri
Yurtdışı Ödemeler, İthalat, İhracat, Akreditif, Garanti Mektupları.

DenizBank Türkiye

DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınarak yolculuğuna başladı. Kısa tarihçesine üç hissedar değişimi ve bir halka arz sığdıran Banka; Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katılmasının ardından, Rusya’nın Türkiye’ye bir seferde gerçekleştirdiği en büyük yatırıma konu olarak, 28 Eylül 2012 itibarıyla Avrupa’nın en büyük bankalarından Sberbank çatısı altında hizmet vermeye başladı. Son olarak hisseleri, Ağustos 2019 itibarıyla, yine bölgesinin lider kuruluşlarından Emirates NBD’ye devroldu.
1997'de kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde personel alımı ve şube açılışlarını içeren bir “hayata dönüş” programı uygulayarak beş yıllık stratejik plan hazırlayan DenizBank, bu süreci, TMSF'ye devrolan banka şubelerinin bir kısmının satın alınması ve 2002 sonunda Tarişbank'ın gruba dahil edilmesiyle destekledi. Söz konusu dönemde, mevcut bankacılık ürün ve hizmetlerini tamamlamak üzere faktoring, finansal kiralama, yatırım ve portföy yönetimi şirketlerine ek olarak Avusturya ve Rusya'da banka satın almaları yaptı. Diğer yandan, 1 Temmuz 2013 itibarıyla Citi’nin Türkiye’deki Bireysel Bankacılık Bölümü’nü, 600 binden fazla müşteri ve 1.400’e yakın çalışanı ile devraldı.
Kurulduğu günden bu yana yenilikçiliğe, teknolojiye, Ar-Ge ve inovasyona önemli ölçüde yatırım yapan; Amerika’da ve Avrupa’da üst üste “Dünyanın En Yenilikçi Bankası” seçilen, fiziksel ve dijital kanallarını “fijital” stratejisi ile entegre eden Banka; Temmuz 2021’de, “ekosistem bankacılığı” anlayışıyla, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine destek sağlamak üzere, Intertech’in iştiraki olarak, yeni fintek şirketi NEOHUB’ı kurdu.
Diğer yandan, ülkesinin ve toplumun geleceği için çalışan DenizBank; sağlık, spor kulüpleri, belediyeler, denizcilik, turizm, enerji, eğitim, altyapı ve tarımın yanında, ekonominin can damarı KOBİ’lerin ihtiyaçlarını sahiplenmeyi her zaman önceliği gördü; söz konusu alanların büyük çoğunluğunda sektöre örnek oluşturan finansman modelleri yarattı.
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda DenizBank'ın yanı sıra altı yerli, üç uluslararası finansal iştirak ile altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunuyor. DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, fastPay, Intertech, NEOHUB, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleri olarak konumlanıyor. Türkiye’de toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir hizmet ağına sahip olan DenizBank’ın yurt içinde ve Bahreyn’deki toplam 687 şubesinin yanı sıra, iştiraki DenizBank AG’nin Avusturya ve Almanya’da toplam 25 şubesi bulunuyor. Grup, DenizBank AG aracılığı ile AB ülkelerinde faaliyet gösterirken, CJSC DenizBank Moscow ise Rusya ile ticaret yapan mevcut müşterilere yurtdışında hizmet götürüyor.
milyon TL(1)
31.03.2022
Toplam Aktifler
437.712
Nakit Krediler
250.872
Mevduat
277.068
Özkaynak (Sermaye Benzeri Kredi dahil)
44.689
Şube Sayısı(2)
716
Müşteri sayısı-milyon
15,8
Net Kar
2.559
(1) TFRS 9'a uygun olarak hazırlanmış konsolide BDDK verileridir.
(2) Yurtdışı iştirak şubeleri dahil