Tüzel Kişiler İçin

Şirket Ana Sözleşmesi (İngilizce)
Ticaret Odasından yapılan işi belgeleyen Faaliyet Belgesi (İngilizce)
Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş gazetesi ve eğer değişiklik yapılmışsa en son güncellenmiş hali)
Noter tasdikli imza sirküleri (İngilizce)
Temsile yetkili kişilerin/ortakların ve gerçek nihai faydalanılıcıların kimlik kopyası ("Aslı Gibidir/Aslı Görülmüştür" kaşeli) 
Vergi levhası
Şirket Finansalları (varsa denetim görmüş)
Turkiye yerleşik olmayan şirket evraklarının tamamının apsotilli olması gerekmektedir

Sözleşmeler

Gerçek Kişiler İçin

Resmi kimlik belgesinin fotokopisi ("Aslı Gibidir/Aslı Görülmüştür" kaşeli) T.C. vatandaşları için yeni tip kimlik kartı veya pasaport, Yabancı uyruklular için pasaport
İmza beyannamesi
Çalışıyor ise bordro veya iş akdi, eğer kendi işi ile meşgul ise ("self–employed") vergi levhası veya gelirini ispatlayıcı benzer bir belge
Adres teyit eden evrak (ikametgah belgesi ya da son 3 aya ait fatura)

Sözleşmeler